Ögonöppnare för Lindbäcks Bygg

01 Dec 2022

Hur kan vi återvinna eller återbruka så mycket spillmaterial som möjlig? Den frågan ställde sig Lindbäcks Bygg och tog hjälp av Greenably – som skickade vidare utmaningen i sina nätverk. Resultatet? En lyckad Pitch&meet med oväntade infallsvinklar.

Hållbarhetsfrågorna har alltid legat högt upp på Lindbäcks Byggs agenda. För att ta nästa steg i avfallstrappan började Piteåföretaget fundera på hur de skulle kunna återvinna eller återbruka så mycket spillmaterial som möjligt – och samtidigt minimera användningen av engångsprodukter i de industriella byggprocesserna.

– Vi hade redan startat arbetet med vårt spillmaterial när vi träffade Greenably och fick frågan om vilka hållbarhetsutmaningar vi hade framför oss. Ganska direkt kände vi att det vore spännande att se hur vi kunde få hjälp att scanna av hela Sverige på lösningar, säger Therese Björkhed, produktionstekniker på Lindbäcks Bygg.

Både gipsplattor och isolering är material som används i stora volymer i Lindbäcks Byggs produktion. Trots att produktionsprocesserna är utformade för att minimera spill blir det stora mängder som inte kan användas och som går på deponi. Lindbäcks Byggs förhoppning var att hitta ett sätt att kunna använda materialen som resurs och därmed öka graden av cirkularitet och materialåtervinning. Samma gällde de engångspallar som gipsplattorna levereras på. Från Greenablys håll gick man ut brett och berättade om Lindbäcks Byggs utmaningar. Därefter anordnades ett digitalt event enligt konceptet Pitch&meet, där Linbäcks inledde med att berätta mer om både verksamhet och förväntningar.

– Som steg två fick vi lyssna på ett antal aktörer som visat intresse för våra utmaningar. Det var överraskande många som både hade idéer och liknande frågeställningar, säger Therese Björkhed och får medhåll av Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig på Lindbäcks Bygg.

– Det var otroligt värdefullt att få med sig att fler tänker som vi. Och att det därmed finns möjlighet till samarbete, inte minst när det kommer till logistiklösningar för spillet. Där har vi redan en plan att undersöka det vidare.

Både Annica och Therese menar att nätverkskontakterna har hjälpt dem att spara tid och kraft – men framför allt gett dem nya infallsvinklar.

– En riktig ögonöppnare var att få veta att vår årliga mängd av isoleringsspill går att jämföra med andra företags veckoförbrukning. Det gav perspektiv och stärkte oss i tanken om ett samarbete, säger Therese Björkhed.

Förutom de aktörer som deltog på Pitch&meet har fler tänkbara samarbetspartners hört av sig till Lindbäcks Bygg.

– Nätverket, och hjälpen att komma i kontakt med andra, är den stora behållningen för oss. Vi är övertygade om att vi kommer att ta fram en riktigt bra lösning, och gärna tillsammans med andra, säger Annica Lindbäck.

Pitch&meet med Lindbäcks Bygg var ett samarrangemang mellan Greenably och projektet NEIL, Northern Energy Innovation Launch, där Arctic Business, Skellefteå Science City, Piteå Science Park och Luleå Science Park ingår.