Spännande första år för Greenably

07 Sep 2022

Efter ett lovande första år är Greenably redo att hjälpa ännu fler företag med deras hållbarhetsutmaningar. Målet är fortfarande att påskynda hållbarhetsomställningen och hjälpa företag att hitta nya marknader med innovativa lösningar.

– Genom att accelerera omställningen får vi också kvadrupla vinster för regionen, säger Inger Edlund Pedersen, projektledare Greenably.

Med inspiration från innovationsdrivna projektidéer och en förstudie bland företagen i Norrbotten kunde Energikontor Norr och WIN, Winning Innovation i Lund tillsammans lansera satsningen i början av 2019. Ett spännande samarbete mellan WIN som har lång erfarenhet av matchmaking mellan innovativa start ups och stora koncerner och Energikontor Norr som har sitt fokus på energi- och klimatarbete.

Målet med Greenably är att påskynda hållbarhetsomställningen och medverka till att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Men lika mycket hjälper de företag som kan leverera innovativa hållbarhetslösningar att hitta nya kunder och marknader.

– Genom att accelerera omställningen får vi också kvadrupla vinster för regionen. Vi löser problem, förmedlar affärer, skapar miljönytta och ser till att de medverkande företagen sparar pengar, säger Inger Edlund Pedersen.

Den största delen av Greenablys arbete är matchning. Det innebär att de matchar hållbarhetsutmaningar med idéer på lösningar. Dels genom att publicera Requests for Proposals (RFP) på greenably.se, men också via de event som de arrangerar.

– För företagen vi jobbar med sparar det här mycket tid. Dessutom kan vi hitta lösningar som de inte hade koll på och inte heller tid att leta efter. Till exempel kan vi behöva vända oss till forskningsvärlden eller hitta lösningar i andra branscher. Det samarbetet är fortfarande väldigt oexploaterat.

Förutom matchning hjälper Greenably företag med coachning och teknikscouting.

– När vi coachar handlar det mycket om att vi erbjuder en opartisk kvalitetsvalidering av inkomna lösningsförslag. Vi kan även hjälpa till att formulera en behovsbeskrivning. När det gäller teknikscouting ser vi till att hitta leverantörer för varje kunds specifika behov.

I höst öppnar Greenably upp för att hjälpa fler företag att matcha sina hållbarhetsutmaningar med innovativa lösningsförslag.

– Vårt mål är alltid att jobba utifrån de behov som företagen har och att de ska komma snabbare framåt i sin utveckling. Vi hoppas att ännu fler hittar oss och kan dra nytta av vår hjälp.