Tack Greenably – utan hjälp hade vi inte kunnat vara lika aktiva i fler frågor

26 Aug 2022

Med Greenablys hjälp har Luleå Energi tagit sig ett steg närmare en lösning för urban, småskalig vindkraft. Efter ett gediget tech scouting-arbete har ett antal intressanta leverantörer vaskats fram. 

– Utan hjälp hade vi inte kunnat vara så aktiva i den här frågan som vi vill vara, omställningen omfattar så många delar och vi behöver samarbeten för att täcka helheten, säger Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi. 

När Luleå Energi och Greenably inledde sitt samarbete funderade energibolaget en hel del kring urban förnybar energiproduktion och vad de förutom solceller, konkret skulle kunna erbjuda sina kunder i den pågående energiomställningen. Tankarna kring vindkraft har funnits länge och ganska snart ringade de in möjligheterna med småskalig urban vindkraft och utmaningen i att hitta lösningar anpassade för de snömängder och den brist på dagsljus som finns i norra Sverige under vinterhalvåret.

– Vindkraft är en fantastisk resurs som inte nyttjats fullt ut. Det var väldigt spännande att se vilka leverantörer Greenably kunde matcha ihop oss med, säger Emma Svartsjaern, projektledare Luleå Energi.

För Greenablys del bestod uppdraget i att hitta relevanta leverantörer och lösningar genom såväl regionala, nationella som internationella nätverk. Fyra internationella leverantörer valdes till slut ut som fick presentera sina idéer för Luleå Energi under ett så kallat Pitch&Meet.

– Vi hade enskilda, digitala möten med leverantörerna där de fick presentera sina lösningar och vi fick chansen att ställa frågor. Det var väldigt intressant och lärorikt där båda parter kunde lära av varandra. De upplevde nog en del oväntade frågor, speciellt kopplade till vårt klimat och snöproblematik som kan uppstå hos oss, säger Sofia Antonsen.

Enligt Inger Edlund Pedersen, projektledare för Greenably från Energikontor Norr bestod utmaningen för deras del att hitta intressanta, svenska leverantörer.

– Vi fick gå på en internationell marknad för att hitta något som var nog intressant. Sedan har vi med oss sedan tidigare att lösningar ibland kan hittas på oväntat håll. Vi bidrar många gånger med ett viktigt utifrånperspektiv.

Nästa steg för Luleå Energi är att fortsätta dialogen med den mest intressanta lösningen och förhoppningsvis testa den.

– Det hade varit väldigt roligt om vi kunde hitta en lösning som vi även kan sälja till våra kunder som ett komplement till solceller, säger Sofia Antonsen och fortsätter:

– Vi är väldigt glada över arbetet med Greenably. I vårt fall hade vi varken tid eller resurser att ägna oss åt det här arbetet just nu. Extra värdefullt var omvärldsbevakningen utanför Sveriges gränser.

 

På bilden från vänster; Emma Svartsjaern och Sofia Antonsen från Luleå Energi, Inger Edlund Pedersen och Sofia Sjödin från Greenably/Energikontor Norr.

 

Om Greenably

Greenably kopplar ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer, en matchmaking som sker via både en digital plattform och möten. Bakom Greenably finns projektet Sustainable Business Bridge som i startskedet finansieras via ett EU-projekt där Energikontor Norr är projektägare och Win – Winning Innovation, samverkanspartner.