Vad kan vi bidra med?

13 Aug 2021

Det här med att matcha utmaningar med lösningar, det är väl inget nytt?

I Sustainable Business Bridge har vi tagit fast på två stora utmaningar för företag och organisationer:

  • att ställa om sina interna processer för att bli mer hållbara
  • att innovativa lösningar inte når fram till de som behöver dem

Vi ser dessa som två delar av den globala hållbarhetsomställningen som pågår och behöver accelereras upp för att klimatmålen ska nås

Omställningsutmaningar, några av det enklare slaget att ta sig an exempelvis att effektivisera sin energianvändning, att sätta upp solpaneler på taket till fastigheten eller att investera i elbilar i stället för fossildrivna transporter. Listan på relativt enkla och direkta åtgärder är för de flesta lång.

Men sen finns det dessa utmaningar som är mer komplexa, där det inte finns en färdig lösning att köpa direkt på marknaden. Det kan handla om hur ett specifikt restavfall i produktionen kan hanteras bättre eller en effektivare rening av processvatten. Dessa utmaningar behöver matchas med en ny innovativ lösning. Att identifiera och hitta dessa är inte lätt, det tar mycket tid och resurser i anspråk. Resurser som inte alltid finns inom bolagen.

Det finns många företag som erbjuder smarta lösningar, utmaningen kan dock vara att hitta rätt. Att kunder och leverantörer inte når varandra beror många gånger på att leverantören inte känner till att just deras lösning skulle kunna funka hos andra typer av kunder än de som de redan idag jobbar med. Med andra ord är det inte givet att kund och leverantör möts även om de båda finns på marknaden. För att kunna förstå vilken typ av lösning som efterfrågas måste behovet formuleras, förpackas och distribueras på nya arenor.

Det är här som Sustainable Business Bridge kommer in. Vi fångar upp behoven och utmaningarna för omställning hos företagen, hjälper dem att konkretisera, paketera och presentera dem i en Request for Proposal (RFP). Dessa RFP:er kommer framgent att publiceras och finnas publikt tillgängligt på den plattform som vi just nu håller på att utveckla.

Sedan går vi in i rollen som innovativ rekryteringskonsult och scoutar efter lämpliga potentiella leverantörer till just det här företagets behov. Allt för att vi ska hjälpa företagen att snabbare hitta lösningar som bidrar till att de blir mer hållbara i sin verksamhet. Samtidigt bidrar Sustainable Business Bridge till att förmedla nya affärer till de som levererar hållbarhetslösningar.

Att matcha behov och lösning kanske inte är nytt men med Sustainable Business Bridge sänker vi trösklar och öppnar dörrar till nya gröna affärer och en hållbar omställning.

Följ vårt arbete och kontakta oss om du har en hållbarhetsutmaning eller en produkt som kan användas på nya innovativa sätt.