Pilotpartners

Kärnan i vårt arbete är att bygga upp en tjänst som tillför ett mervärde för företagen, både de som sitter med svårlösta behov och utmaningar och de som kan erbjuda smarta lösningar.

Och som alla vet så behöver vi lyssna in våra kunder och deras behov och synpunkter om vi ska utveckla något som är relevant för dem att använda. I projektet Sustainable Business Bridge har vi sju företag som vi kallar för våra pilotpartners för att hjälpa oss med detta; Wibax, Nordkonsult, 3eflow, Greenxergy, Relitor, Eon och Kraftringen.

Våra pilotpartners är vårt bollplank, våra ifrågasättare och våra inspiratörer. Vi är vansinnigt glada att de tror på idén med en digital plattform för matchmaking för att lösa näringslivets hållbarhetsutmaningar.

Våra pilotpartners är utvalda för att de representerar olika delar av de målgrupper vi vill nå ut till med Sustainable Business Bridge.

Genom samtal, tester, idéutveckling och omtag tar vi oss framåt i utvecklingsarbetet med Sustainable Business Bridge och bygger en tjänst som ska komma företagen i vår region och förhoppningsvis hela landet till godo. Allt för att skynda på hållbarhetsomställningen och hjälpa företag som kan leverera lösningar att hitta nya affärer.

Vill du också vara med?
Vill du och ditt företag också vara med i det tidiga skedet? Sitter ni på kluriga utmaningar som ni inte vet hur ni ska lösa? Eller har ni innovativa lösningar på utmanande problem? Hör av er till oss och berätta på vilket sätt ert företag kan bidra till hållbarhetsomställningen. Kanske har vi en kund till er eller en kontakt med en leverantör.
Kontakta oss