Denna utmaning är avslutad

NYMEK - 24 februari 2022

Återanvändning av överskottsvärme från härdugn

Nymek har egen pulverlackering och erbjuder högkvalitativ lackering integrerad i vår tillverkningsprocess. I denna pulverlackeringsprocess härdas lacken i en härdugn som genererar överskottsvärme som ej tas tillvara idag. Nymek vill nu hitta en lösning för att ta tillvara på överskottsvärmen och kunna återanvända den för exempelvis uppvärmning av företagets lokaler.

Om utmaningen

Nymek söker en lösning för återanvändning av överskottsvärme från härdugn. Nymek har egen pulverlackering och erbjuder högkvalitativ lackering integrerad i vår tillverkningsprocess. I denna pulverlackeringsprocess härdas lacken i en härdugn som genererar överskottsvärme som ej tas tillvara idag. Nymek vill nu hitta en lösning för att ta tillvara på överskottsvärmen och kunna återanvända den för exempelvis uppvärmning av företagets lokaler.

Härdugnen värms upp till cirka 200 grader. I dagsläget återanvänds inte värmen från härdugnen. En av utmaningarna för att lyckas med att ta tillvara på överskottsvärmen är bildning av ett harts i gasform i härdprocessen (som uppstår när pulverlack, som innehåller vax,  härdas). Efter härdning, under nedsvalning, övergår harts vid cirka 55 grader i fast form.

I dess fasta form tenderar harts att fästa på ytor det kommer i kontakt med, ex återvinningsbatteri.

Harts är så kallad tvärbunden, vilket innebär att normala lösningsmedel inte kan tvätta detta.

Här behövs en genomtänkt teknisk lösning som är hållbar över tid och att ev. vinster med återanvändandet av värmen inte får för stora/ oväntade alternativkostnader i form av oförutsett eller planerat underhåll.

Härdugnen förbrukar cirka 600MWh/år och står för c:a 13-14% av företagets totala årliga energianvändning. Fastighetsstorleken är c:a 4000m2.

Om förväntad lösning

Lösningen ska innehålla:

 • Tekniskt förslag som tillvaratar överskottsvärmen.
 • Tekniskt förslag om hur överskottsvärmen återintroduceras i vårt uppvärmningssystem.
 • Tekniskt förslag om hur lösningen hanterar mängden harts som bildas över tid eller;
 • Tekniskt förslag om hur lösningen separerar ut harts på ett effektivt samt kostnadseffektivt, underhållbart sätt.
 • Utöver detta ska lösningen om möjligt (helst) vara:
 • Kostnadseffektiv vid både installation och över tid (underhåll, mm).
 • Baserad på standardkomponenter så långt det är möjligt för att undvika framtida teknikfällor (reservdelar saknas, underleverantör har slutat tillverka,..).

Leveransen ska innehålla:

 • Installation
 • Kalibrering/ intrimning/ justering
 • Reservdelslista
 • Underhållsmanual/ instruktion
 • Vid behov stöd/supportavtal (enl. ÖK).

Krav på leverantör

Nymek AB allmänna inköpsvillkor; Nymeks inköpsvillkor

Om företaget

Nymek är ett komplett underleverantörsföretag som erbjuder produkter och tjänster inom plåtbearbetning, svetsning, ytbehandling och montering. Vi har resurser att medverka hela vägen från produktutveckling till ett fungerande materialförsörjningsflöde. Flera av Nymeks kunder har världsledande produkter och de komponenter som tillverkas i Mjövattnet sprids globalt.

Våra kunder väljer oss för vår höga leveransprecision och goda kvalitet. Nymek har väl fungerande infrastruktur med implementerade system för systematiskt förbättringsarbete, verksamhetsstyrning, EDI, kvalitetsledning och miljöledning. Detta tillsammans med vår gedigna erfarenhet, våra anställdas kompetens och förmåga, gör oss till en trygg och pålitlig partner.

www.nymek.se

Kontaktuppgifter

Kontaktperson Nymek
Andreas Wreiner, Kvalitetschef
0914-295 14
Andreas.wreiner@nymek.se 

Kontaktperson Greenably
Andreas Johansson, Energisakkunnig
070-180 99 92
andreas@energikontornorr.se