Swebor Stål - 19 december 2022

Möjlighet att återvinna produktionsspill av järnoxid

Swebor Stål tillverkar pansarplåt för en global marknad. Produktionsprocessen genererar spill av rent järnoxid. Det uppstår vid härdning samt blästring av plåtarna då glödspån, alltså små flisor av järnoxid, lossnar från plåtarna.

Nu söker Swebor efter aktörer som kan erbjuda en lösning för att tillvarata och återvinna produktionsspill av järnoxiden. Detta spillmaterial lämpar sig väl för att återföras till exempelvis stålproduktion eller användas till jordförbättring, leca kulor eller tyst asfalt.

Utmaningen

Här finns möjligheten till ökad cirkularitet inom ståltillverkning genom att återvinna produktionsspill av järnoxid.

Swebor Stål tillverkar pansarplåt för en global marknad. Produktionsprocessen genererar spill av rent järnoxid. Det uppstår vid härdning samt blästring av plåtarna då glödspån, alltså små flisor av järnoxid, lossnar från plåtarna.

Den uppsamlade järnoxiden lämpar sig väl för att återföras till exempelvis stålproduktion genom att smältas ned igen. Det kan också användas till jordförbättring, göras om till lecakulor eller som material i tyst asfalt. Materialet har goda dräneringsegenskaper. Materialet är rent stål och därmed inte skadligt för naturen, däremot är det ett material med hög densitet, 1 liter väger ca 3 kg.

Idag finns ett befintligt upplag av ca 1 000 ton av järnoxid och varje år genereras ytterligare ca 10-20 ton nytt spill.

Om förväntad lösning

Swebor Stål letar nu efter en, eller flera, aktörer som själva har användning av järnoxiden så att materialet kan återvinnas och användas ytterligare en gång.

Det finns inga särskilda krav på lösningen, däremot bör inte bortförsel av materialet innebära ökade kostnad för bolaget utan ambitionen är att vara en del i en värdekedja som ger vinning åt alla aktörer. Det är hög prioritet att hitta vägar för att viktigt att omhänderta den stora mängden spillmaterial.

Om företaget

Swebor Stål är ett privatägt bolag som tillverkar högkvalitativa stålprodukter, skottsäker plåt, slitstål, skärstål och motvikter i sina produktionsanläggningar i Norrbotten. Företaget riktar sig mot den civila marknaden och säljer över hela världen material till bilar, minibussar, arbetsfordon, grävmaskiner. Tillverkningen av pansarplåt sker i Jokkmokk och årsproduktionen ligger på ca 12 000 ton. Swebor har även en fabrik i Luleå som tillverkar motvikter till truckar samt slit- och skärstål.

Pansarplåten kan levereras i upp till sex olika kvaliteter, produkterna testas och kvalitetscertifieras. Företagets specialitet är att de kan bocka plåten utan att materialet spricker, vilket gör det starkare än vid kapning och svetsning. De arbetar med specialbeställda plåtar från stålverken utifrån egna recept.

Bolaget grundades 1982 och idag arbetar ca 20 personer på fabriken i Jokkmokk.

www.swebor.se 

Kontakt

Kontaktperson Swebor Stål
Aron Granström
Platschef Jokkmokk
aron.granstrom@swebor.se

Kontaktperson Greenably
Inger E Pedersen
inger@energikontornorr.se