Lapplands Angus - 26 januari 2023

Biogasanläggning i arktiskt klimat för el och värme

Lapplands Angus, baserade i Framnäs, Arvidsjaur, föder upp Black Angus. De har en djurbesättning på ca 80-100 djur och genererar ca 700 -1 000 kubikmeter gödsel per år. Nu söker företaget efter någon som kan leverera en systemlösning för rötning av organiskt material från jordbruk som fungerar i arktiskt klimat för att producera el och värme, samt hygienisera gödsel för försäljning.

Utmaningen

Lapplands Angus söker lösning för en rötningsanläggning där överblivet organiskt material från gården kan tas tillvara på för att tillverka biogas. Företaget söker en systemlösning för rötning och hygienisering av gödsel. Den gödsel som genereras idag (ca 700 -1 000 kubikmeter) skänks bort och metangasen som gödseln innehåller släpps ut i atmosfären.

Det finns fler verksamheter i närliggande område där intresse finns att bidra med spill till rötgasanläggningen. Till exempel Arvidsjaur Renslakt som är Sveriges största viltslakteri. Ett normalt år slaktas där ca 16 000 renar samt älg och inom kort även tamboskap. Det finns även några mindre gårdar i kommunen som producerar gödsel precis som Lapplands Angus samt gårdar är specialiserade på växtodling som eventuellt skulle kunna vara intresserade av ett samarbete.

Angus cow and calf

Om förväntad lösning

Systemlösning för rötning av organiskt material samt hygienisering av gödsel. Biogasen avses användas för att göra el till verksamheten, samt värme som kan användas till hygieniseringsprocessen. Systemet måste vara anpassat och kvalitetssäkrat för arktiskt klimat, alltså fungera i minusgrader, snölaster och isbeläggning.

Om företaget

Lapplands Angus bedriver uppfödning av Black Angus och försäljning av högkvalitativt nötkött i Framnäs, Arvidsjaur. Verksamheten består idag av ca 80-100 djur och kommer fortsättningsvis vara en mindre verksamhet med stort fokus på kvalitet.

Rasen Black Angus är en utpräglad köttras som från uppkomsten i slutet av 1700-talet har avlats för att ge ett kött av allra högsta ätkvalitet till skillnad mot flera andra köttraser som ursprungligen avlades fram för att fungera som dragdjur. Djuren hos Lapplands Angus går på Ranchdrift, vilket innebär att de är ute året om med fri tillgång till grovfoder, vatten och ligghall. Denna drift ger lugna och friska djur. Köttet levereras hängmörat, styckat, märkt och vakuumpaketerat i kartonglådor direkt till kund.

www.lapplandsangus.se 

Kontakt

Lapplands Angus
Anne Enoksson
070-685 29 93
lapplandsangus@hotmail.com

Kontaktperson Greenably
Andreas Johansson
andreas@energikontornorr.se