Denna utmaning är avslutad

Porjus Lanthandel - 14 februari 2022

Energieffektivisering, optimering och styrning av byggnad

Lanthandeln i Porjus erbjuder livsmedel, friluftsprodukter och heminredning med ett litet café i butikslokalen. Nu ska hela fastigheten ses över och företaget letar lösningar för att minska byggnadens energianvändning, samt konvertering bort från direktverkande el. Aktörer som kan bidra med delar eller en komplett systemlösning är välkomna att höra av sig.

Om utmaningen

Porjus Lanthandel önskar hjälp med att minska byggnadens energianvändning, samt konvertering bort från direktverkande el. I samband med ägarbyte kommer omfattande förbättringar och effektiviseringar genomföras och insatserna omfattar följande delar;

  • Uppvärmning/tappvarmvatten (bergvärme, luftvärmepump)
  • Ventilation
  • Tilläggsisolering/klimatskal
  • Energieffektiva kylar/frysar
  • Eventuellt solceller
  • Optimering av alla delar så de fungerar bra tillsammans

Om förväntad lösning

Till denna utmaning uppmanas aktörer som kan bidra med delar eller hela systemlösningar att lämna offert. Önskvärt är leverantörer som kan erbjuda paket av lösningar.

Om företaget

Porjus Lanthandel öppnar på nytt våren 2022 och erbjuder livsmedel, friluftsprodukter och heminredning med ett litet café i butikslokalen. Utöver det är butiken en servicepunkt i samhället som erbjuder paketutlämning, hemkörning och agerar apotekombud. Hållbarhet är avgörande och företaget har stort fokus på cirkulär ekonomi och klimatfrågor. Närmiljö och lokalkultur är också centralt för hela verksamheten.

Kontakt

Porjus Lanthandel

Denise Magnusson, ägare
denise.magnusson@porjuslanthandel.se  
073 – 141 69 96
www.porjuslanthandel.se

Greenably

Peter Jonsson, Affärsutveckling
peter@energikontornorr.se
070-180 99 93