Räddningstjänsten Storgöteborg - 22 juni 2022

Enkelt släcka brand i elbilsbatteri?

Utmaningen

Det finns ett behov att hitta en lösning för hur Räddningstjänsten på ett snabbt och säkert sätt ska kunna släcka en brand i elbil. Räddningstjänsterna behöver en metod för att kunna bromsa en termisk rusning i batteriet (kylning av batteriet) och kunna släcka en brand i batteriet. Det finns också ett behov att på ett enkelt sätt kunna punktera skyddet som kapslar in batteriet för att kunna flöda vatten igenom batteripaketet. 

Om förväntad lösning

• Ska fungera så att räddningstjänst på ett snabbt och säkert sätt ska kunna släcka en brand i elbil och undvika att egen personal och människor i närhet kommer till skada. 

• Lösningen bör kunna användas på en olycksplats och oavsett om fordonet är rättvänt eller ej. 

• Möjlig teknik och idéer för att kunna punktera ytterhöljet så räddningstjänst på ett enkelt och snabbt sätt kan kyla ner batteripaketet.

 

Om företaget

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 860 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag
Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Resurserna är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Läs mer om Räddningstjänsten Storgöteborg

Kontakt

Kontaktperson Räddingstjänsten Storgöteborg
Helena Grimm
Miljöansvarig
helena.grimm@rsgbg.se

Kontaktperson Greenably
Patrik Rydén
patrik@winway.se