Icemakers - 2 november 2022

Småskalig vätgasproduktion för testbilsindustrin

Antalet vätgasbilar väntas öka snabbt, inte minst inom segmentet stora och tunga fordon. Den vätgas som används idag transporteras till testplatsen av fordonstillverkarna, vanligtvis kommer det i stora tankar från Finland eller Tyskland. Icemakers söker nu en lösning som gör det möjligt att producera vätgasen på plats av förnybar energi. Det skulle inte bara minska utsläppen från transporterna utan också vara mer energieffektivt.

Utmaningen

Idag testas ett fåtal vätgasbilar per säsong. Antalet vätgasbilar väntas dock öka snabbt, inte minst inom segmentet stora och tunga fordon. Den vätgas som används idag transporteras till testplatsen av fordonstillverkarna, vanligtvis kommer det i stora tankar från Finland eller Tyskland. Icemakers söker nu en lösning som gör det möjligt att producera vätgasen på plats av förnybar energi. Det skulle inte bara minska utsläppen från transporterna utan också vara mer energieffektivt. Företaget söker en systemlösning med produktion av förnybar el, vätgastillverkning och lagring av vätgas.

 

Om förväntad lösning

Företaget har ett uppskattat nettobehov av vätgas på 450 kg, vilket motsvarar närmare 16 000 kWh vätgas brutto. Detta ger ett elbehov för vätgasproduktionen på ca 22 500 kWhel, till vilket det skulle behövas uppskattningsvis 135 m2 solpaneler. Ett plant tak på ca 800 kvm finns att tillgå för solpanelsanläggningen. Anläggningen bör göras större för att täcka upp för eventuellt ökat framtida behov samt lagring.

Vad gäller lagringen av vätgasen är det trycksatta tankar eller flaskor som är mest intressant då det handlar om en mindre mängd vätgas. Antaget att vätgasen vid lagring komprimeras till 700 bar så blir lagervolymen ca 8 m3 (en sfär med radien 1,22 m).

• Investeringskalkyl för systemlösning av vätgasproduktion, lagring samt solpanelsanläggning

• Även förslag som inte är del av en systemlösning är av intresse, framför allt gällande utrustning för produktion och lagring av vätgas

 

Om företaget

Icemakers är en av pionjärerna inom vintertest av bilar i kallt klimat. Företaget har i snart 50 år levererat högkvalitativa testrelaterade tjänster till globalt ledande företag inom fordonsindustrin. Kunderna testar sina fordon och komponenter i svårt klimat, vilket ställer stora krav på hållbarhet samtidigt som fordonsflottan går med raska steg mot utbyte från koldioxid till el och eventuellt andra energislag.

Företaget är baserat i Arjeplog och högsäsong för verksamheten är december till mars.  

Läs mer om Icemakers.

 

Kontakt

Kontaktperson Icemakers
Lars Sundström
lars.sundstrom@icemakers.se
Patrik Hermansson
patrik.hermansson@icemakers.se

 

Kontaktperson Greenably
Sofia Sjödin
sofia@energikontornorr.se