Lindbäcks Bygg - 12 september 2022

Kan vi återanvända engångspallar?

Gipsplattor är ett material som används i stora volymer och plattorna levereras på stora engångspallar som idag går direkt till deponi.

Genom att se pallarna och materialet som en resurs hoppas man kunna öka graden av cirkularitet och materialåtervinning. Att lämna avfall till deponi är både en kostnad och ett resursslöseri, därför vill Lindbäcks Bygg hitta en effektiv lösning för att återvinna eller återbruka de engångsprodukter som används i produktionskedjan.

Utmaningen

Lindbäcks Bygg vill klättra i avfallstrappan genom att återvinna eller återbruka så mycket spillmaterial som möjligt, samt minimera användningen av engångsprodukter i de industriella byggprocesserna.

Gipsplattor är ett material som används i stora volymer. Plattorna levereras på stora engångspallar som idag går direkt till deponi.

Genom att se pallarna och materialet som en resurs hoppas man kunna öka graden av cirkularitet och materialåtervinning. Att lämna avfall till deponi är både en kostnad och ett resursslöseri, därför vill Lindbäcks Bygg hitta en effektiv lösning för att återvinna eller återbruka de engångsprodukter som används i produktionskedjan.

Idag går 1200 pallar varje år till förbränning och deponi eftersom det inte finns någon fungerande returlösning för denna typ av pallar i norra Sverige. Detta är ett resursslöseri och förknippat med stora kostnader för deponiavgift.

Dessa lastpallar är stora, 120cm breda och 345 cm långa, pallarna är också extra förstärkta för att klara tyngden av gipsplattorna. Varje pall klarar 1 ton i lastvikt.

Om förväntad lösning

Finns det aktörer som har användning av pallarna i sin egen produktion eller aktörer som kan erbjuda hyra eller pant på pallarna för att kunna få ut fler användningar av dem. Skulle det gå att samköra pallar med annat gods, alt tomma lastbilar? Eller göra pallarna till flerbrukspallar istället för engångspallar?

För att det ska vara intressant för Lindbäcks Bygg krävs att en lösning erbjuder:

  • Regelbunden hämtning
  • Smidig förvaringslösning
  • Kostnadseffektivt

Alla leverantörer till Lindbäcks förväntas uppfylla bolagets uppförandekod för leverantörer https://lindbacks.se

Om företaget

Lindbäcks bygg är ett familjeföretag och Sveriges ledande företag inom industriell produktion av prefabricerade flerbostadshus vars toppmoderna produktionsanläggning drivs av solel och spillvärme. Bostäderna byggs i trä från de norrländska skogarna där livscykelperspektivet är viktigt, likaså har man ett holistiskt synsätt på hållbarhet inkluderande såväl det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet.

Företaget har idag två produktionsanläggningar i Piteå, där också huvudkontoret är baserat samt ett säljkontor i Stockholm.

Kontakt

Kontaktperson Lindbäcks Bygg
Therese Björkhed
Produktionstekniker
Therese.bjorkhed@lindbacks.se

Kontaktperson Greenably
Inger E Pedersen
inger@energikontornorr.se