Dikks Tvätt - 16 januari 2023

Systemlösning för energiåtervinning

Dikks Tvätt söker systemlösning för att ta vara på den spillvärme som ventileras ut från tvättprocesserna. Potentialen för återvinning uppskattas till ungefär 35 MWh per år och det finns intresse från övriga verksamheter i huset att ta vara på den spillvärme som återvinns.

Utmaningen

Dikks Tvätt söker systemlösning för att ta vara på den spillvärme som ventileras ut från tvättprocesserna. Potentialen för återvinning uppskattas till ungefär 35 MWh per år och det finns intresse från övriga verksamheter i huset att ta vara på den spillvärme som återvinns.

 

Om förväntad lösning

Dikks Tvätt vill se över möjligheterna att återvinna värme som ventileras ut från tvättverksamheten, främst från de två ångpannor som finns men i även från övriga processer. Den potentiella återvinningsmängden är grovt uppskattat till ungefär 35 MWh per år, fördelar på olika delar diesel och el.

Temperaturen på returångan varierar och beror på hur mycket mangeln och torken förbrukar, de är ventilstyrda för att hålla en viss temperatur. Mangeln håller 180 grader och torken mellan 40–80 grader.

Det finns andra verksamheter i samma hus där intresse finns att köpa spillvärmen.

En energikartläggning rekommenderas i första steget för att få mer detaljer om behovet och undersöka möjligheterna för potentiell energiåtervinning med mer precision.

 

Om företaget

Dikks Tvätt erbjuder tvätteritjänster till företag och privatpersoner i Arjeplog med omnejd. Största delen består av tvätt till hotellen, inklusive hämtning och lämning av tvätt. Även uthyrning av lakan erbjuds.

Dikks Tvätt har fyra industriella tvättmaskiner som tar från 15 till 70 kg tvätt, två torktumlare (en på 900 liter och en på 450 liter), samt en eldriven ångpanna för ångproduktion på 72kW och en oljedriven ångpanna på 72kW.

Kontakt

Kontaktperson Dikks Tvätt
Dick Karlberg
dickstvatt@telia.com

 

Kontaktperson Greenably
Andreas Johansson
andreas@energikontornorr.se