Denna utmaning är avslutad

QC Renewable Energy - 27 januari 2022

Underleverantör av utrustning för solenergilösningar

Detta är en efterlysning av samarbetspartners och underleverantörer som är intresserade av export tillsammans med QC Renewable Enegy.
Läs mer om vilken typ av leverantörer som är intressanta, har ni frågor kontakta QC Renewable Energy direkt för mer information.

Leverantörer och partner sökes

QC Renewable Energy söker underleverantörer på den nordiska marknaden för att leverera helhetslösningar till Östafrika med fokus på Somalia och Etiopien.
Vi söker en leverantör som tar ett ansvar för hela produktens livscykel och hållbarhet, det är därför önskvärt att leverantören kan medverka till återvinning av uttjänt material på plats i Östafrika.

Utrustningen skall sitta på tex skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader, det kan också vara solcellsdriven gatubelysning, solcellsdrivna pumpar mm.

Företagsbeskrivning

QC Renewable Energy ska planera, köpa in och leverera solcellsdrivna anläggningar för samhälle, industri, företag och hemmabruk framförallt till kunder i Östafrika.

Verksamheten omfattar också förstudier och genomförande av projekt gällande andra hållbara lösningar för att förse samhällen med energi. Det kan handla om biogas, vindkraft eller andra lösningar som kan bedömas vara lämpliga för olika ändamål.

Dessutom erbjuder vi utbildningar av personer på plats hos våra kunder, detta för att öka kompetensen och möjligheten att själva driva och utveckla systemen.

Mer detaljerad information om vad QC Renewable Energy söker 

Typ av utrustning:
Solpaneler
Batterier
Växelriktare
Laddningsregulator
Infästningar och installationsmaterial

Leveranskrav

Leveranserna skall ske löpande under året med QC Renewable Energy som uppdragsgivare, men vår leverantör behöver också ha kontakt med slutkunden för att säkerställa att det är rätt material som väljs för varje enskild kund.
Transporterna sker med båt, QC Renewable Energy ansvarar för detta i samråd med vår underleverantör.
Vi betalar 50% av inköpet vid beställning och resterande 50% när installationen är slutförd och besiktigad.

Krav på leverantör 

  • Företaget ska ha en hållbarhetspolicy
  • Företaget ska också ha tidigare erfarenheter av den här typen av leveranser

Mer om företaget

QC Renewable Energy was born through meetings between students with great commitment to make a difference and change the world in a positive direction with the help of renewable energy sources. 

The students are from Sweden and East Africa who met at Dalarna University, through the energy engineer and the solar energy programs.

QC stands for Qurac, which means Acacia tortilis in Somali. Qurac is a tree that grows in north, east and south Africa. Qurac is among the most common trees that are cut down for building materials, firewood and coal production.

www.qcrenewableenergy.com 

Kontaktperson QC Renewable Energy
Faisa Abdi
VD
Faisa.abdi@qcrenewableenergy.com 
+46 763 45 8252

 

Kontaktperson Greenably
Peter Jonsson
Affärsutveckling
peter@energikontornorr.se
070-180 99 93