Denna utmaning är avslutad

Luleå Industrimontage AB - 24 januari 2022

Söker lösning för värmeåtervinning från torkugnar

Luleå Industrimontage använder stora ugnar för att torka gjutna produkter för att driva ut fukt ur materialet. Den varma och fuktiga luften går i dagsläget ut över tak utan någon värmeåtervinning. Företaget söker nu en lösning för att tillvarata den restvärme som går till spillo och kunna nyttja den för att värma lokalerna. Läs mer om förutsättningarna och om ditt företag kan erbjuda en lösning skicka in en kort beskrivning via vårt formulär.

Om utmaningen

Luleå Industrimontage har fyra ugnar som används för att torka gjutna produkter för att driva ut fukt ur materialet. Den varma och fuktiga luften går i dagsläget ut över tak utan någon värmeåtervinning. Ugnarna är i kontinuerlig drift året runt och företaget söker nu en lösning för att kunna ta tillvara spillvärmen och nyttja den till uppvärmning av lokalerna. Lokalytan är ca 1700 kvm och fördelas på verkstad och kontorsytor.

I verkstaden finns idag fyra ugnar som används för att torka eldfast material. Uppskattningsvis torkas ca 4-8 ton material åt gången, med en fukthalt innan torkning på omkring 6 %. Under ett år genomförs ca 175 torkningar och torkcykeln är mellan 12-72 tim.

Energiinnehållet i vattnet som förångas uppgår till ca 25 000 kWh per år. Mängden energiinnehåll i den varma luften är oklart, då luftflöde och temperatur är okänt. Uppskattad elanvändning för ugnarna är 350 000 kWh per år.

Företaget söker nu förslag på en lösning för att återvinna spillvärmen från ugnarna till att värma upp lokalerna. Totalt är lokalytan på ca 1700 kvm, varav ca 300 kvm är kontor och personalutrymme. Lokalerna värms idag med fjärrvärme, via radiatorer i kontorslokaler och via fläktluftvärmare i verkstadsdelen.

Om förväntad lösning

Nyckelfärdig lösning för värmeåtervinning från torkugnar, dvs komplett återvinningssystem inklusive inkopplingar, drifttagning, elarbeten, styr- och reglerlösning osv.

Om företaget

Luleå Industrimontage har varit verksamma över 30 år inom segmentet eldfast murning, prefab av o eldfasta specialprodukter. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder företa- get också helhetslösningar inom konstruktion, tillverkning och montage inom industri och gruvor. Exempel på kunder är SSAB LKAB, Rukki, Outo Kumpu och Smurfit Kappa.

Huvudkontor och verkstad är i Luleå, bolaget har även verksamhet i Oxelösund och Göteborg.

www.luleaindustrimontage.se 

Kontakt

Kontaktperson Luleå Industrimontage
Peter Larsson, VD
peter.larsson@luleaindustrimontage.se  
070-656 51 42

 

Kontaktperson Greenably
Monica Kutics Normark, affärsrådgivare
monica@energikontornorr.se
070-181 63 37