Greenably

Vårt erbjudande

Matchning, coachning & tech scouting
Greenably skapar affärer, möten och partnerskap inom energi, klimat och hållbarhet.

Vi är dedikerade till att skynda på hållbarhetsomställningen och hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar genom matchning, coaching och teknikscouting. På så sätt bidrar vi till att företag blir mer hållbara och konkurrenskraftiga.

1
1. Matchning - hållbarhetsutmaningar matchas med idéer på lösningar

Vi erbjuder matchning på två olika sätt, i första hand via Greenably.se där Requests for Proposals (RFP) publiceras vi kan även erbjuda matchning via de event som vi arrangerar.

2
2. Coachning – stötta företag att bli mer hållbara

Vi kan bistå med energiteknisk sakkunskap och djupgående kompetens när det gäller hållbarhetsomställning. Genom detta kan vi erbjuda en opartisk kvalitetsvalidering av inkomna lösningsförslag. Vi kan även stötta i processen att formulera en behovsbeskrivning.

3
3. Tech scouting – hitta leverantörer och lösning

Genom breda nätverk regionalt, nationellt och internationellt har vi en god överblick över nya tillgängliga tekniska lösningar och produkter. Vi hjälper till med scouting av alternativ som kan vara lämpliga för just era behov.

På vilket sätt kan vi hjälpa dig?
Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan stötta ditt företag i ert omställningsarbete eller på vilket sätt vi kan matcha er kompetens med behov hos andra.
Kontakta oss idag