Greenably Events

Som komplement till matchning online arrangerar Greenably även matchningsevents under konceptet Pitch & Meet.

Pitch & Meet i 3 versioner

Eftersom alla utmaningar är olika, skiljer sig också behov och önskemål åt mellan behovsägarna. Möjligheten att samarbeta med Greenably om Pitch & Meet kommer i tre olika paket beroende på typ av företag och behov. Gemensamt för dem alla är att Greenably kopplar ihop aktörer som söker lösningar för sina hållbarhetsomställningar med spännande nya potentiella leverantörer som får pitcha sin idé. Pitch & Meet är en utmärkt möjlighet för företag och andra aktörer till omvärldsbevakning, nätverkande och marknadsföring.

1
Invites Only

Ett mindre event i mötesformat med ett färre antal deltagare, ger deltagarna möjlighet till ett mer fördjupat samtal. Lämpligt för en enskild behovsägare med tydlig utmaning och behov. Till dessa event bjuder vi in 1-2 intressanta leverantörer som får presentera sina erbjudanden.

2
Conference

Ett event där antalet deltagare kan vara några fler. Förslagsvis 1-2 behovsägare som har liknande utmaningar och förutsättningar. Till dessa event bjuder vi in 2 – 4 potentiella leverantörer som får presentera sina erbjudanden. Samtalsformen är öppen med möjlighet till fördjupningsfrågor.

3
Open Seminar

Det här är vårt största event. Här finns möjligheten att öppna upp till ett publikt event för behovsägare som önskar att externa personer ska kunna anmäla sig till eventet. Vanligtvis en behovsägare med en tydlig utmaning och 4-8 pitchande bolag som kort presenterar sina erbjudanden. Ett bra tillfälle till teknikscouting och omvärldsbevakning för aktörer med liknande behov eller intresse för utmaningen. För pitchande bolag ett ypperligt säljtillfälle där flera potentiella kunder kan nås samtidigt.