30 september “pitch & meet”

22 Jun 2021

30 september bjuder vi in till höstens första ”pitch & meet”, en mötesplats för att matcha ihop hållbarhetsutmaningar med möjliga lösningar och skapa fler affärer.

I fokus på ”pitch & meet” är Eon och deras utmaning som handlar om självantändning i biomassalager och hur dessa bränder ska kunna detekteras innan brand uppstår. Läs (RFP) Request for proposal

Pitch and meet är ett digitalt arrangemang från 09.00 – 12.00 och det är kostnadsfritt att delta.

Ett event som är intressant för:

• företag med liknande utmaningar och företag som har lösningsidéer och är intresserade av att få pitcha vid efterföljande mötestillfällen
• energibolag, pappersmassabruk, skogsbolag, renhållningsstationer
• forskare och studenter 

Anmäl dig här:

https://www.eventbrite.se/e/sjalvantandning-i-biomassalager-hur-detektera-innan-brand-uppstar-tickets-168546351675