Nya affärer för regionens företag och lösningar på hållbarhetsproblem

Två syften
Projektet Greenably har två syften. Det första är att påskynda hållbarhetsomställningen och medverka till att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Det andra syftet är att hjälpa företag som kan leverera innovativa hållbarhetslösningar att hitta nya kunder och marknader. Regional tillväxt genom hållbarhetsomställning helt enkelt.

Det gör vi genom att koppla ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer, en matchmaking som sker via både en digital plattform och fysiska möten

Varför vi gör det vi gör

Vi vill bidra till den gröna omställningen. Bidra till att företag som har lösningar ökar sin tillväxt och att processen från idé till marknadsintroduktion accelereras. Samtidigt som vi medverkar till att minska utsläpp av växthusgaser och ökar energi- och resurseffektiviteten.

Den bistra verkligheten

Vi behöver skynda på. Den bistra verkligheten är att om Sverige och resten av världen ska nå de uppsatta klimatmålen och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader måste vi öka takten i omställningen. Företag och offentliga organisationer i Sverige, likväl som globalt, står med andra ord inför ett stort omställningsarbete för att kunna nå de uppsatta hållbarhetsmålen.

Det kräver insikt, mod och beslutsamhet av alla aktörer i vårt samhälle. Allt detta kan företagen själva stå för, men det kräver också nytänk, teknikutveckling och emellanåt helt nya perspektiv för att upptäcka lösningarna. Och för att uppnå det kan företagen behöva komma i kontakt med nya tekniska lösningar, applikationer och aktörer.

Samtidigt finns det många små och medelstora företag (SMF) med smarta lösningar som kan hjälpa andra aktörer med att påskynda omställningen. Dessa mindre aktörer behöver snarare komma i kontakt med nya potentiella kunder för att nå nya affärer och kunna växa sin verksamhet. Vi vänder oss till alla typer av företag som kan leverera smarta lösningar. Oavsett om det är nystartade företag med nya innovationer som ska ut på marknaden med sina första implementeringar, eller om det är etablerade företag som vill hitta nya målgrupper för sina produkter och tjänster.

Projektets ambition
Att bygga ihop det bästa av den digitala världen med det analoga mötet.

Vi som står bakom

Energikontor Norr är en väl etablerad aktör i norra Sverige när det handlar om energi- och hållbarhetsomställningsprojekt. Vi driver och har utvecklat Greenably tillsammans med våra samverkanspartners LTU Business samt Winning Innovation i Lund, som tar med sig sin mångåriga erfarenhet matchmaking mellan innovativa start-ups och stora koncerner via fysiska mötesplatser och strukturerat nätverksarbete.

Tillsammans jobbar vi för att möjliggöra nya möten, affärer och partnerskap mellan aktörer som ej träffats tidigare. Genom en digital plattform och fysiska event, kopplar vi ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer.

Genom att koppla ihop den nordligaste delen av Sverige med den sydligaste och knyta samman företagsnätverk på olika nivåer ger vi företagen i våra regioner ingångar till nya marknader och kunder.

Ambitionen med Greenably är att bygga ihop det bästa av den digitala världen med det analoga mötet.

 

Greenably är ett projekt med fokus på grön omställning som drivs under perioden augusti 2023 – november 2026.
Projektet finansieras av:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
Region Norrbotten, Utveckla Norrbotten
Energikontor Norr, Energikontor Norr
Luleå Kommun, Luleå kommun
Bodens Kommun, Bodens kommun
Piteå Kommun, Piteå kommun
Sparbanken Nord, Sparbanken Nord
Winning Innovation i Lund, WIN
Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet

 

Matchning, coachning & tech scouting
Vi är dedikerade till att skynda på hållbarhetsomställningen och hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar genom matchning, coaching och teknikscouting. På så sätt bidrar vi till att företag blir mer hållbara och konkurrenskraftiga
Vill du veta mer?
Har ditt företag hållbarhetsutmaningar, eller sitter du med "världens bästa produkt"?
Kontakta oss