Inspireras av tidigare case

Här har vi samlat de utmaningar och case som har publicerats på Greenably tidigare och som är avslutade. Du kan läsa dem men det går inte längre att skicka in lösningsförslag.

Som inspiration presenterar vi också exempel på genomförda event som Greenably har arrangerat tillsammans med behovsägare.
Heri AB - 10 november 2023
Effektiv laddning i arktiskt klimat
Läs mer
NYMEK - 24 februari 2022
Återanvändning av överskottsvärme från härdugn
Läs mer
Porjus Lanthandel - 14 februari 2022
Energieffektivisering, optimering och styrning av byggnad
Läs mer
Luleå Energi - 10 februari 2022
Småskalig vindkraft för tak och mark
Läs mer
QC Renewable Energy - 27 januari 2022
Underleverantör av utrustning för solenergilösningar
Läs mer
Luleå Industrimontage AB - 24 januari 2022
Söker lösning för värmeåtervinning från torkugnar
Läs mer
E.ON - 30 september 2021
Självantändning i biomassalager – hur detektera innan brand uppstår?
Läs mer

Genomförda Pitch & Meet

30 september 2021 arrangerade Greenably ett Open Seminar event med EON. Utmaningen var tydlig och eftersom detta är ett problem som delas av fler aktörer som hanterar stora mängder biomassa var intresset att deltaga stort. Inbjudan hade gått ut via våra kanaler och via våra nätverkspartners.

Eventets första del bestod av korta presentationer. Inledningsvis berättade E.ON om sin verksamhet och förutsättningarna för utmaningen. Därefter följde sex pitchande bolag som blivit utvalda att presentera sina erbjudanden.

Andra delen bestod av nätverkande och möjlighet att träffa de pitchande bolagen i digitala mötesrum.
Eventet hade över 60 anmälda deltagare, varav 13 energibolag, ett flertal pappersbruk och sågverk samt skogsbolag som alla är intresserade av en lösning. Utöver dessa fanns representanter från akademin och övrigt näringsliv på plats.

”Det var intressant och det finns fördelar med att pitcha för denna typ av aktörer (med större sakkunskap om området) jämfört med investerare.” Citat från pitchande bolag.

Pitch & Meet E.ON event
Affärsmöjligheter och aktuella case
Kan ditt företag erbjuda en lösning eller en har en idé som kan bidra till hållbarhetsomställningen? Här kan du läsa mer om de utmaningar som är aktuella just nu och skicka in en kort beskrivning av din idé om du tror att du kan vara med och bidra till att lösa utmaningen.
Se alla utmaningar