Hej styrgruppen!

Vi är stolta över att kunna presentera vår kloka, erfarna och kompletterande styrgrupp som stöttar oss i projektet och hjälper oss att tänka ännu längre in i framtiden.

”Nya och olika aktörer behöver mötas och utvecklas tillsammans.
Här har projektet Greenably en central och viktig roll att spela. Jag är tacksam över möjligheten att kunna bidra. I ett sammanhang där vår dynamiska förändringsförmåga blir viktigt på riktigt.”
/ Anders Persson

Jag har under större delen av mitt liv jobbat med att inspirera till kunskap och att utveckla förmågan att se frågor utifrån olika holistiska systemperspektiv. Oavsett om det handlar ett tekniskt system, en tjänst eller en stads funktion.

ANDERS PERSSON

NÄRINGSPOLITISK CHEF, INNOVATIONSFÖRETAGEN
"Den gröna omställningen i norra Sverige märks tydligt och alla vi som verkar här är en del av den. Hållbarhet och att ingå i gröna värdekedjor har aldrig tidigare varit så högt upp på agendan som nu. I min roll ser jag att företag inom olika områden och i skilda branscher har nytta av att ta inspiration av och samarbeta med varandra. Jag tror att Greenably kan vara ett perfekt verktyg för hitta nya hållbara samarbeten och lösningar."
/ Camilla Sehlin

Camilla är civilekonom inom marknadsföring och har under sin karriär arbetat i och med både start-ups och tillväxtföretag på olika sätt, i roller som exempelvis affärschef, personalchef, kvalitetschef, affärsutvecklingskonsult, företagsrådgivare och VD. Sedan två år tillbaka är hon VD på Luleå Näringsliv

CAMILLA SEHLIN

VD, LULEÅ NÄRINGSLIV AB
"Det har aldrig varit så spännande och roligt att vara forskare och ingenjör som nu!
Nu kan vi uppmuntra våra studenter och doktorander med att de faktiskt räddar världen.

Att vara med och utveckla hur vi ska jobba med cirkulär ekonomi är mycket utmanande och det är väldigt inspirerande att konstatera att vi faktiskt både kan skapa en bättre värld samtidigt som vi fortsätter att förbättra människors levnadsstandard.
Att delta i projektet Greenably ökar möjligheterna ytterligare."
/ Roland Larsson

ROLAND LARSSON

PROFESSOR, LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Roland Larsson, professor LTU
"På senare år har jag intresserat mig för hur den cirkulära ekonomin kan påverka försörjningstrygghet.
Jag hoppas att mina erfarenheter från detta arbete kan bidra till Greenablys framgång. Jag vill delta i Greenably projektet för att vara en del i att omsätta erfarenheter från forskningen till praktiskt användbara resultat."
/ André Månberger

Min forskning är tvärvetenskaplig och studerar hur en omställning till mer hållbara samhällen påverkar behovet av kritiska material.

ANDRÉ MÅNBERGER

BITRÄDANDE LEKTOR I TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
"För mig är Greenably en möjlighet att tillsammans skapa hållbara lösningar med hjälp av innovation - något jag brinner för.
Med aktörer som alla bidrar med olika perspektiv, lösningar och utmaningar i plattformen skapar vi framtidens energilösningar. Samtidigt möjliggör vi bra affärer med klimatet i fokus."
/Jörgen Nilsson

Jörgen är civilingenjör från Industriell Ekonomi och har varit verksam i tech-branschen i 20 år i roller som Sverigechef, affärschef och operativ chef, såväl i start-ups, tillväxtbolag som multinationella storbolag. Jörgen tillträdde rollen som VD i Energikontor Norr 2023.

JÖRGEN NILSSON

VD, Energikontor Norr AB
”Greenably syftar till att hitta kreativa lösningar, och det kommer att behövas!”
/ Kjell Skogsberg

Kjell Skogsberg jobbar som senior energisakkunnig på Energikontor Norr där han varit i 14 år. På energikontoret har han bland annat jobbat med energilagring, elektrifiering, solenergi, kartläggningar och strategiskt energi- och klimatarbete. Hans bakgrund är civilingenjör med inriktning mot energi, en doktorsexamen inom termisk energilagring, samt att ha drivit företag inom energilagring under ett antal år.

KJELL SKOGSBERG

Senior energisakkunnig, Energikontor Norr AB
Jörgen har erfarenhet inom företagande, skogsbruk, drift och underhåll vägar samt 3:e partskontroll/leveransuppföljning.

Jörgen jobbar som näringslivsutvecklare hos Boden Businesspark AB som i sin tur hjälper till att starta, utveckla samt etablera företag.

Jörgen Nordqvist

Näringslivsutvecklare, Boden Business Park
Information och bild kommer inom kort.

Representant

Piteå Science Park
Region Norrbotten ingår som adjungerad, med yttranderätt i styrgruppen för projektet Greenably.

Region Norrbotten är den enskilt största finansiären vid sidan av ERUF.

Representant

Region Norrbotten (adjungerad)