Hurra!

28 May 2020

Den 27 maj 2020 hade Regionala Partnerskapet sammanträde och tog beslut om vilka ERUF-projekt som blir beviljade medel. Energikontor Norr är otroligt glada att få förtroende att genomföra projektet Sustainable Business Bridge och därigenom kunna hjälpa företag i regionen vidare i deras hållbarhetsomställningar och samtidigt öppna upp för nya affärsmöjligheter för regionens leverantörer. Energikontor Norr samarbetar med WIN, Winning Innovation i Lund, som har mångårig erfarenhet av att arrangera matchmaking mellan små och stora företag samt mellan företag och offentliga aktörer. I Sustainable Business Bridge kommer det fysiska säljmötet att kunna byggas ihop med digital matchmaking.