Ja, men gör ni någon skillnad då?

15 Feb 2023

Gör vårt projekt någon skillnad? Det är en fråga som vi svarar på rätt ofta. Vi ställer den till oss själva och andra frågar oss samma sak. Det är en ytterst relevant fråga som vi som projektägare behöver kunna svara på.

Vi håller just nu på att avrunda första fasen av projektet Sustainable Business Bridge, som driver plattformen Greenably, och då blir det ofrånkomligen dags att räkna ihop resultaten från projektet. Dels ska det rapporteras till finansiärer, dels vill vi ju veta själva om det faktiskt gjort någon nytta.

Att göra skillnad och bidra med både klimatnytta och affärsnytta

Greenably startades med ett syfte att göra skillnad. Att genom att agera match making agent hjälpa företag och andra organisationer som behöver ställa om sina verksamheter och bli mer hållbara att snabbare kunna hitta leverantörer som kan bidra med lösningar. Vi ville förmedla nya kontakter, affärsmöjligheter och partnerskap mellan aktörer som inte hade träffats tidigare. Alltså bidra med både en klimatnytta och med en affärsnytta för de företag som vi matchade ihop.

Vi startade från noll. Med en idé och en vision om att bidra i hållbarhetsomställningen. Vi visste inte riktigt hur den slutliga modellen skulle se ut, men vi hade en tanke. Alltså gav vi oss ut på en upptäcktsfärd, vi hade goda kompanjoner och pilotpartners med oss på den initiala färden. Företag som tyckte att det var en spännande resa och som kunde dela vår vision om vad det skulle leda till, företag som ville hjälpa oss att komma framåt. Våra pilotpartners var EON, Relitor, Nordkonsult, 3EFlow, Kraftringen och GreenExergy.

Tack vare dessa företag och många andra som bidragit på vägen så gick vi framåt, gjorde omtag, utvärderade och hittade så småningom fram till Greenably’s nuvarande form och erbjudande.

Men, tillbaka till den ursprungliga frågan. Vad har vi gjort då? På riktigt. Har det vi gjort skapat ett värde för företagen och för regionen?

Vi börjar med klimatnyttan

De utmaningar som Greenably jobbat med är komplexa och kluriga hållbarhetsutmaningar utan givna färdiga svar. Genom de klimatkalkyler* som beräknats på hållbarhetsutmaningarna ser vi att det finnas en otroligt stor effektiviseringspotential.

*) Dessa beräkningar är gjorda på tio case där tillräckligt beräkningsunderlag har funnits tillgängligt. Det finns alltså ytterligare effektiviseringspotential som ej kunnat inkluderas i dessa beräkningar, för då skulle det bli vidlyftiga gissningar och ej underbyggt.

Potential för utsläppsminskningar av växthusgaser.

  • MIN 551,17 ton CO2e/år
  • MAX 622,3 ton CO2e/år

För att det ska bli förståeligt behöver vi jämföra med något som går att relatera till. Som jämförelse så släpper en diselbil som kör 80 varv runt jorden ut 600 ton CO2e.

När det gäller potentialen för energieffektivisering ligger den i storleksordningen;

  • MIN 1 267 MWh/år
  • MAX 2 107 MWh/år

Ska vi sätta det i relation till något så är ett tydligt mått att denna mängd energi motsvarar energianvändning hos ca 100 villors normalårsförbrukning.

Visst, vi ska vara ärliga och säga att vi pratar om potential och allt är långt ifrån implementerat. Men, vilken potential det finns!

Affärsnytta genom nya kontakter

Ska vi prata värdet för företagen som vi jobbat för i Greenably så kan det till viss del illustreras det genom denna kartbild.

Greenably_kartbild

Kartan visar på de kontakter och potentiella affärsrelationer som Greenably har matchat ihop. Företag som inte träffats tidigare men som kan hjälpa varandra framåt i omställningen. Många gånger har potentiella lösningar funnits i andra branscher, andra regioner eller andra länder. Men Greenably har visat på styrkan i att komma med ett nyfiket utifrån perspektiv och söka på andra ställen.

Inte undra på att jag som projektledare är stolt över vad vi i teamet gjort tillsammans och att företagen ser fördelarna med att ta hjälp av Greenably för att snabba på sitt eget omställningsarbete.

Den stora utmaningen är nu när vi nått hit så ska projektet avslutas. Men vi vill inte att detta ska vara ett avslut. Nej, vi vill att det ska vara ett avstamp för nästa fas. Nu arbetar vi för fullt för att möjliggöra ett nästa steg, där vi kan rampa upp, göra mer och bättre. På den kommande resan har vi nya kompanjoner med oss, de som kan ta oss in i AI-världen och effektivisera våra processer för att kunna ge bättre nytta till ännu fler företag.

Vi hoppas att ni är ännu fler som vill följa med oss på den snabbare resan.

Krönika av projektledare Inger E Pedersen