Tunga profiler i styrgruppen för Sustainable Business Bridge

21 Apr 2021

Sustainable Business Bridge är ett av Energikontor Norrs senaste projekt, en satsning som snabbar på hållbarhetsomställningen. Sustainable Business Bridge kopplar ihop komplexa hållbarhetsutmaningar med smarta lösningar och bidrar till nya affärer för regionens företag. Satsningen på Sustainable Business Bridge görs i samverkan med Skånebaserade organisationen WIN och flera tunga näringslivsprofiler har rekryterats till projektets styrgrupp.

– Sustainable Business Bridge handlar om att bygga för framtiden och för att få en så bra start som möjligt behöver vi lyfta in experter från olika områden. Jag är otroligt stolt över att vi har fått ihop den här gruppen som representerar industri, akademi och innovation, säger Inger Edlund Pedersen, projektledare, Energikontor Norr.

Styrgruppen består av:

Anna Lidbom, hållbarhetschef, LKAB
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
Faisa Abdi, grundare och vd, QC Renewable energy
Maria Sätherström-Lantz, vd, WIN
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco och Sweco group
Santosh Hejmadi, entreprenör
Katarina Delsing, vd, Energikontor Norr

Energikontor Norr är projektägare och driver Sustainable Business Bridge tillsammans med samverkanspart WIN, Winning Innovation i Lund, som tar med sig sin mångåriga erfarenhet matchmaking mellan innovativa start-ups och stora koncerner via fysiska mötesplatser och strukturerat nätverksarbete.

– Jag tror på Sustainable Business Bridge som en modell för framtidens sätt att skapa innovation och hållbar utveckling. Genom en digital plattform kan alla – stora som små – med en bra idé eller med ett utmanande problem hitta sin match, säger Anna Lidbom, hållbarhetschef, LKAB.

– Energi och klimatfrågorna är avgörande för att vi ska klara både nationella och internationella hållbarhetsmål. För att lyckas behövas också kunskap och samarbete över gränser. Sustainable Business Bridge är en viktig komponent i detta arbete, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och våra klimatmål är absolut världsledande. För att det ska ske, bör någon ta täten inom Sverige, och allt tydligare ser jag mycket av ledarskap, innovation och driv i norra Sverige. Därför är jag mycket glad att få medverka i utveckling och utbyte för ledarskap till gagn för hela landet – och omvärlden, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco och Sweco Group.

Sustainable Business Bridge vill bidra till den gröna omställningen och att företag som har lösningar ökar sin tillväxt och att processen från idé till marknadsintroduktion accelereras. En process som också bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och ökar energi- och resurseffektiviteten.

Satsningen arbetar för att påskynda hållbarhetsomställningen och medverka till att Sverige når uppsatta klimatmål och hjälpa företag som kan leverera innovativa hållbarhetslösningar att hitta nya kunder och marknader. Genom en digital plattform och fysiska event, kopplas företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning ihop med nya potentiella leverantörer.

Sustainable Business Bridge drivs under perioden juni 2020 – april 2023. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Energikontor Norr, Luleå Kommun, Bodens kommun, Piteå kommun, Gällivare Näringsliv, 3EFlow, EON, GreenExergy, Kraftringen, Nordkonsult, Relitor och Wibax.

Kontakt:

Inger Edlund Pedersen, projektledare, Energikontor Norr
inger@energikontornorr.se, 070-666 29 69

Länk till Mynewsdesk