Lindbäcks Bygg - 7 december 2023

Alternativ återanvändning av produktionsspill av gips

Lindbäcks Bygg vill klättra i avfallstrappan genom att återvinna eller återbruka så mycket spillmaterial som möjligt samt minimera användningen av engångsprodukter i de industriella byggprocesserna.

Gipsplattor är material som används i stora volymer, även om produktionsprocesserna är utformade för att minimera spill blir det stora mängder som ej kan användas och som går på deponi. Lindbäcks Bygg vill hitta en effektiv lösning för att återvinna eller återbruka gips.

Utmaningen

Lindbäcks Bygg vill klättra i avfallstrappan genom att återvinna eller återbruka så mycket spillmaterial som möjligt samt minimera användningen av engångsprodukter i de industriella byggprocesserna.

Gipsplattor är material som används i stora volymer, även om produktionsprocesserna är utformade för att minimera spill blir det stora mängder som ej kan användas och som går på deponi.

Genom att se materialen som en resurs hoppas man kunna öka graden av cirkularitet och materialåtervinning. Att lämna avfall till deponi är både en kostnad och ett resursslöseri, därför vill Lindbäcks Bygg hitta en effektiv lösning för att återvinna eller återbruka det material och engångsprodukter som de använder i produktionen.

Idag går oanvänd gips från gipsplattor som måttanpassats till deponi. Mängden gips är 150 ton/månad.
Lindbäcks Bygg vill hitta mer resurseffektiva sätt att nyttja materialen.

Om förväntad lösning

Lindbäcks Bygg söker aktörer som kan bidra med delar i, eller en komplett, lösning för att kunna återanvända det oanvända spillmaterialet.

Övriga förväntningar på lösning:

  • Regelbunden hämtning
  • Smidig förvaringslösning
  • Kostnadseffektivt

Alla leverantörer till Lindbäcks förväntas uppfylla bolagets uppförandekod för leverantörer https://lindbacks.se

Om företaget

Lindbäcks bygg är ett familjeföretag och Sveriges ledande företag inom industriell produktion av prefabricerade flerbostadshus vars toppmoderna produktionsanläggning drivs av solel och spillvärme. Bostäderna byggs i trä från de norrländska skogarna där livscykelperspektivet är viktigt, likaså har man ett holistiskt synsätt på hållbarhet inkluderande såväl det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet.

Företaget har idag två produktionsanläggningar i Piteå, där också huvudkontoret är baserat samt ett säljkontor i Stockholm.

Kontakt

Kontaktperson Lindbäcks Bygg
Annica Lindbäck
Hållbarhetsansvarig
annica.lindback@lindbacks.se

Kontaktperson Greenably
Leif Aasa
leif@energikontornorr.se