Lindbäcks Bygg - 7 december 2023

Fryser du? Vi har massor av isolering tillövers

Lindbäcks Bygg söker aktörer som kan bidra med delar i, eller en komplett, lösning för att kunna återanvända det oanvända spillmaterialet.

Spillet från isoleringen kan troligen rivas till lösull eller liknande process där tjockleken på materialet saknar betydelse.

Övriga förväntningar på lösning:

Regelbunden hämtning
Smidig förvaringslösning
Kostnadseffektivt

Alla leverantörer till Lindbäcks förväntas uppfylla bolagets uppförandekod för leverantörer https://lindbacks.se

Utmaningen

Lindbäcks Bygg vill klättra i avfallstrappan genom att återvinna eller återbruka så mycket spillmaterial som möjligt samt minimera användningen av engångsprodukter i de industriella byggprocesserna.

Isolering är material som används i stora volymer, även om produktionsprocesserna är utformade för att minimera spill blir det stora mängder som ej kan användas och som går på deponi.

Genom att se materialen som en resurs hoppas man kunna öka graden av cirkularitet och materialåtervinning. Att lämna avfall till deponi är både en kostnad och ett resursslöseri, därför vill Lindbäcks Bygg hitta en effektiv lösning för att återvinna eller återbruka det material och engångsprodukter som de använder i produktionen.

Idag går cirka 70 ton oanvänd isolering, varav största delen är stenullsisolering, till deponi årligen. Produktionskapaciteten i fabriken kommer att öka ytterligare, vilket innebär att mängden isolering som går till spill kommer öka till 90 ton/år. Spillet från isoleringen sorteras som stenisolering och glasull, materialet packas sedan i balar. Varje enskild bal kan innehålla olika tjocklekar, både 95 mm och 220 mm. Vikten ligger i ett spann mellan 120-140 kg/styck.

Lindbäcks Bygg vill hitta mer resurseffektiva sätt att nyttja materialen.

Om förväntad lösning

Lindbäcks Bygg söker aktörer som kan bidra med delar i, eller en komplett, lösning för att kunna återanvända det oanvända spillmaterialet.

Spillet från isoleringen kan troligen rivas till lösull eller liknande process där tjockleken på materialet saknar betydelse.

Övriga förväntningar på lösning:

– Regelbunden hämtning
– Smidig förvaringslösning
– Kostnadseffektivt

Alla leverantörer till Lindbäcks förväntas uppfylla bolagets uppförandekod för leverantörer https://lindbacks.se

Om företaget

Lindbäcks bygg är ett familjeföretag och Sveriges ledande företag inom industriell produktion av prefabricerade flerbostadshus vars toppmoderna produktionsanläggning drivs av solel och spillvärme. Bostäderna byggs i trä från de norrländska skogarna där livscykelperspektivet är viktigt, likaså har man ett holistiskt synsätt på hållbarhet inkluderande såväl det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet.

Företaget har idag två produktionsanläggningar i Piteå, där också huvudkontoret är baserat samt ett säljkontor i Stockholm.

Kontakt

Kontaktperson Lindbäcks Bygg
Annica Lindbäck
Hållbarhetsansvarig
annica.lindback@lindbacks.se

 

Kontaktperson Greenably
Leif Aasa
leif@energikontornorr.se