Swebor Stål - 19 januari 2023

Nyttja spillvärme från plåttillverkning

Swebor Stål söker en aktör som kan hjälpa till med att se över hur anläggningen bäst kan ta till vara på den spillvärme som uppkommer i produktionen. Värme uppstår när plåtarna som har en temperatur på 1000 grader kyls ner med vatten. Vattenångan från kylningen skickas idag ut ur anläggningen utan värmeåtervinning. Ungnen genererar strålningsvärme och avgastemperaturen i skorstenen är ca 400 grader. Denna spillvärme vill Swebor Stål ha hjälp att ta tillvara.

Utmaningen

Swebor Stål tillverkar skottsäker plåt och vid produktionen uppstår stora mängder spillvärme. Spillvärme som borde gå att använda i, eller i anslutning till, anläggningen. Alla delar i processen utgår från ugnen. Plåtarna som kommer ut (ca 1000 grader) kyls ner med 20-gradigt vatten. Vattenångan från kylningen skickas ut ur anläggningen och ingen värmeåtervinning sker idag. Strålningsvärmen från ugnen är också betydande och avgastemperaturen i skorstenen är ca 400 grader.

Produktionsprocessen

  1. Plåtar plasmakapas till beställd längd
  2. Glödskalet blästras bort från plåten så att den inte spricker
  3. Stålet härdas genom att värmas upp och kylas ner snabbt i vatten
  4. Anlöpning – en eldriven anlöpningsugn 100-300 grader, några minuter till flera timmar liggtid = ger ett segare, och mer bockbart material
  5. Nytt glödskal från härdningen blästras bort
  6. Riktning och packning

Energiförbrukning är ca 920.000 kWh/år plus att 10 ton propan/vecka nyttjas under 48 veckor på årsbasis. Idag levereras 20-22 ton var fjortonde dag från Piteå med tankbilar. Ugnen är optimerad för propan och den tar ungefär en timme att få den varm. Propanugnen hettas upp till mellan 800-1100 grader.

Fabriken består av 4.000 kvm varm yta och några tusen kvadratmeter kall yta. Lokalen värms upp med fjärrvärme, till en årskostnad om ca 600.000 kr. Fjärrvärmeverket i Jokkmokk ligger ca 40 meter från Swebors anläggning. Fastighetsägaren (Jokkmokks kommun) ska påbörja takrenovering och byte av ventilation och belysning i mars 2023.

Om förväntad lösning

Swebor Stål söker en aktör som kan hjälpa till med att se över hur anläggningen bäst kan ta till vara på den spillvärme som uppkommer i produktionen. Spillvärmen skulle kunna nyttjas till att värma Swebors lokal, andra lokaler i anslutning till Swebors fabrik eller för annat ändamål (t ex produktion av el). Förslagen behöver inkludera en finansiell bedömning utifrån den data som presenteras i detta underlag. Någon slags mätning behöver göras för att bedöma flöden av het ånga och flöden ur skorsten för att kunna göra rätt bedömningar.

Om företaget

Swebor Stål är ett privatägt bolag som tillverkar högkvalitativa stålprodukter, skottsäker plåt, slitstål, skärstål och motvikter i sina produktionsanläggningar i Norrbotten. Företaget riktar sig mot den civila marknaden och säljer över hela världen material till bilar, minibussar, arbetsfordon, grävmaskiner. Tillverkningen av pansarplåt sker i Jokkmokk och årsproduktionen ligger på ca 12 000 ton. Swebor har även en fabrik i Luleå som tillverkar motvikter till truckar samt slit- och skärstål.

Pansarplåten kan levereras i upp till sex olika kvaliteter, produkterna testas och kvalitetscertifieras. Företagets specialitet är att de kan bocka plåten utan att materialet spricker, vilket gör det starkare än vid kapning och svetsning. De arbetar med specialbeställda plåtar från stålverken utifrån egna recept.

Bolaget grundades 1982 och idag arbetar ca 20 personer på fabriken i Jokkmokk.

www.swebor.se

Kontakt

Kontaktperson Swebor Stål
Aron Granström
Platschef Jokkmokk
aron.granstrom@swebor.se

Kontaktperson Greenably
Patrik Rydén
Patrik.ryden@winway.se