Denna utmaning är avslutad

Luleå Energi - 10 februari 2022

Småskalig vindkraft för tak och mark

Luleå Energi söker förslag på lösningar för lokal, småskalig vindkraft som kan placeras på tak och mark i syfte att nyttja tomma ytor och ta vara på vind som kan producera förnybar energi året runt.

Om utmaningen

Som en del i energiomställningen och vägen mot en mer hållbar värld vill Luleå Energi hitta lösningar för småskalig, lokal, förnybar energiproduktion. Tak är en outnyttjad yta när det gäller både sol- och vindkraft, därför vill Luleå Energi utforska möjligheten att introducera vindkraft i mindre skala för att ta vara på outnyttjade tak- och markytor. Med tanke på de snömängder och den brist på dagsljus som finns i norra Sverige under vinterhalvåret önskas ett komplement till solceller som kan producera energi året runt. Luleå Energi kan tillhandahålla testbäddar på egna fastigheter och tillsammans med kunder.

Luleå Energi söker alltså efter förslag på lösningar för lokal, småskalig vindkraft som kan placeras på tak och mark i syfte att nyttja tomma ytor och ta vara på vind som kan producera förnybar energi året runt.

Om förväntad lösning

Eftersom centrala Luleå ligger inom inflygningsområde så är det önskvärt med en lösning som fungerar med flygtrafiken och Försvarsmaktens höjdgränser. Men lösningar som fungerar utanför bullermattan är också av intresse, eftersom Luleå Energi har ett verksamhetsområde som sträcker sig långt utanför Luleå stadskärna.

Anordningen måste vara IP-klassad för att tåla fukt, damm och viss snötäckning. Den får inte heller vara konstruerad på ett sätt som gör att det samlas vatten som kan frysa. Produkten måste vara färdig för att anslutas till elnätet. Det vore spännande om det går att använda samma växelriktare som till solceller. Det behöver inte vara en nyckelfärdig lösning, men produkten måste kunna installeras och testas.

Om företaget

Luleå Energi är ett kommunalägt energibolag verksamma i Luleå kommun med följande affärsområden; elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är det en självklarhet för oss att också befinna oss i centrum. Genom samarbeten med forskning och akademi, privata bolag och andra offentliga aktörer är vi med och driver den utveckling som krävs varje dag. Vi vill att våra barn och unga ska kunna fortsätta drömma om en storslagen framtid på hemmaplan. Därför gör vi vår del för att skapa ett hållbart Luleå.

www.luelaenergi.se 

Krav på leverantörer

Luleå Energi har en fastställd code of conduct som gäller för alla leverantörer. För att ta del av den här Luleå Energi – Code of Conduct

Kontaktuppgifter

Kontaktperson Luleå Energi
Emma Svartsjaern
Projektledare
emma.svartsjaern@luleaenergi.se 

Kontaktperson Greenably
Sofia Sjödin
Affärsutvecklare
sofia@energikontonorr.se